CE OFERĂ UCG PRIN INTERMEDIUL BĂNCILOR CORESPONDENTE

 1. LC – SCRISOARE DE CREDIT, pentru import și export, în general la 90 de zile.
 2. SBLC  – SCRISOARE DE CREDIT STANBY, în general la un an.
 3. DLC – ACREDITIV DOCUMENTAR, în general la 90 de zile.
 4. BG – GARANȚIE BANCARĂ, care poate ajunge și până la trei ani.
 5. RWA – READY WILLING AND ABLE, atunci când banca emitentă comunică faptul că clientul dispune de fonduri
 6. RMA – RELATIONSHIP MANAGEMENT APPLICATION, atunci când 2 bănci sunt comunicante
 7. POF – PROOF OF FUNDS, dovadă de existență de fonduri pentru un client, emisă de o bancă

PROCEDURA

1.- Pentru a iniția soluționarea cererilor de emitere a garanției dorite, solicitantul va trebui să atașeze, completat, documentul care corespunde fiecărui tip de garanție solicitată.

2.- ATAȘAȚI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE (N.I.F)

3.- LISTA DE ACȚIONARI ȘI DIRECTORI ai solicitantului, tipărită, semnată și ștampilată.

4.- COPIE ÎN COLOR A PAȘAPORTULUI SAU A CĂRȚII DE IDENTITATE

 

5.- Odată primite, verificate și studiate documentele de către UCG, vor primi din partea noastră un email, indicând acceptarea sau refuzul cererii.

6.- În caz de acceptare, UCG va trimite solicitantului o listă cu băncile, pe care va trebui să o prezinte beneficiarului pentru accept, aducându-i la cunoștință faptul că trebuie să accepte cel puțin 2 sau 3 bănci. După aceasta, solicitantul va trimite un email în care să semnaleze ce bănci au fost acceptate de către beneficiar.

a).- Dacă este o LC, SBLC sau DLC pentru vânzarea-cumpărarea de mărfuri, solicitantul va trebui să atașeze contractul sau factura corespunzătoare și să completeze integral documentul SOLICITUD DE GARANTÍA BANCARIA-1  CERERE DE GARANȚIE BANCARĂ-1

 1. b) Dacă este o BG sau o SBLC, pentru a garanta operațiunile financiare, dacă nu există un document care să susțină operațiunea, se va atașa o scrisoare a firmei, indicând motivul. IMPORTANT: Atașați modelul de aval pe care îl solicită banca care va primi SWIFT-ul nostru. Completați SOLICITUD DE GARANTÍA BANCARIA-2 CEREREA DE GARANȚIE BANCARĂ-2.
 2. c) RWA, atașați o copie după linia de credit acordată sau documentul care să justifice necesitatea tranzacției. Completați SOLICITUD DE GARANTÍA BANCARIA-2. CEREREA DE GARANȚIE BANCARĂ-2

d).- POF, atașați documentul sau scrisoarea care a motivat cererea, semnată și ștampilată. Completați SOLICITUD DE GARANTÍA BANCARIA-2.  CEREREA DE GARANȚIE BANCARĂ-2

7.- Dacă este prima dată când solicitantul are nevoie de serviciile UCG pentru demersuri bancare, UCG va putea cere clientului să plătească o determinată sumă pentru studiul și soluționarea operațiunii. Dacă operațiunea se dovedește viabilă, iar solicitantul nu o pune în aplicare în termen de treizeci de zile, vor fi considerate cheltuieli ale UCG fără drept de rambursare. Dacă solicitantul realizează operațiunea în termen de o lună de la semnarea cererii, în conformitate cu normele și proiectele furnizate de bancă, și după ce a plătit prețul stabilit de bancă, suma respectivă se va scădea din prețul total stabilit.

8.- După aceasta, clientului/solicitantului i se va trimite un proiect de SWIFT cu toate datele pe care ni le-a furnizat, precum și cu dispozițiile legale, pentru ca, în cazul în care este de acord cu întreg conținutul, să îl trimită prin email la UCG semnat și ștampilat în conformitate. Dacă există vreo diferență sau eroare, se va emite un alt proiect modificând anteriorul proiect de SWIFT și i se va trimite noul proiect solicitantului, împreună cu datele pentru realizarea transferului pentru plata garanției.

9.-  Clientul/solicitantul garanției are obligația să verifice textul proiectului acesteia, să îl trimită pentru aprobare beneficiarului și să îi aducă la cunoștință faptul că trebuie să trimită textul băncii de destinație, pentru a nu exista nici o problemă de primire a acestuia.

10.- Acest din urmă proiect modificat trebuie semnat și ștampilat în conformitate și trebuie trimis la UCG împreună cu copia transferului realizat.

11.- Odată primită în cont suma stabilită, se trimite SWIFT-ul băncii beneficiarului/destinatarului și o copie solicitantului.

IMPORTANT

 1. a) Odată plătit SWIFT-ul, nu există posibilitatea rambursării sumei plătite, deoarece banca nu poate înapoia o garanție trimisă altei bănci.
 2. b) Demersurile UCG în fața instituțiilor financiare, a băncilor și a entităților de credit se încheie odată îndeplinite cele prevăzute la punctul 11 anterior. REPETĂM ACTIVITATEA NOASTRĂ S-A ÎNCHEIAT.
 3. c) Dacă, indiferent de împrejurare, garanția emisă de bancă, UCG (BG, SBLC etc.), nu este acceptată de către beneficiar sau de banca de destinație, UCG este exonerată de orice responsabilitate sau reclamație care s-ar putea formula, pentru orice motiv.
 4. d) În cazul în care clientul dorește să trimită o altă garanție, va trebui să realizeze demersurile și să îndeplinească cerințele unei noi operațiuni. ODATĂ TRIMISE BĂNCII DE DESTINAȚIE, GARANȚIILE NU SE POT MODIFICA.
 5. e) Dacă s-a produs o eroare din partea solicitantului, va trebui emisă o altă garanție și îndeplinite aceleași condiții, plătind costurile aferente.
 6. f) Dacă eroarea este atribuibilă UCG sau băncii emitente, noua garanție nu va avea nici un cost suplimentar.